6 Amalan yang Dapat Menjadikan Seseorang Ahli Surga, Terapkan Setiap Hari!

Sebagai umat Muslim yang beriman kepada Hari Akhir tentunya kita memiliki cita-cita untuk masuk surga. Informasi berikut mengulas jawaban dari sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga.

Islam sebagai agama yang ajarannya mentauhidkan Allah SWT dan hanya menyembah semata-mata kepadanya memberikan petunjuk kepada seluruh manusia agar senantiasa beramal shaleh.

Berdasarkan tujuan penciptaan, Allah SWT menciptakan makhluk manusia tidak lain dan bukan untuk beribadah kepada-Nya.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

“Wa maa khalaqtul jinna wal insa illa liya’buduun.”

Artinya: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.”

Sehingga, pentingnya bagi kita mengetahui jawaban sebutkan amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga.

Baca juga: Inilah Ciri Ciri Wanita Penghuni Surga, Apakah Anda Sudah Termasuk?

Amalan yang Dapat Menjadikan Seseorang Ahli Surga

Umat Islam percaya bahwa ada dua tempat kembali setiap manusia di dunia, yaitu surga dan neraka. Surga menjadi tempat kembali bagi orang yang beramal shaleh. 

Sementara adanya neraka sebagai tempat kembali bagi orang yang tidak mau beriman, dan melakukan amal shaleh.

Dengan memperbanyak amal shalih dapat menjadikan seseorang mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah SWT sehingga Allah ridha kepadanya memasuki syurga-Nya.

Mengutip dari buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga karya Abdullah bin Ali al-Ju’aitsin ini mengulas apa saja amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga. Inilah amalannya.

1. Mengerjakan Kewajiban dalam Islam

Seorang yang beragama Islam memiliki kewajiban untuk menunaikan perintah dan menjauhi larangan-Nya.

Rasulullah SAW pernah bersabda,

“(Islam itu adalah) Mengerjakan shalat lima kali dalam sehari semalam,” Orang tersebut bertanya lagi: “Adakah kewajiban lain yang harus aku lakukan selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali engkau mengerjakan shalat sunnah.”

Beliau berkata lagi: “(Islam itu juga adalah) Mengerjakan puasa Ramadhan.” Orang itu bertanya lagi: “Adakah kewajiban lain yang harus aku kerjakan selain itu?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali engkau mengerjakan puasa sunnah.”

Sumber: Muttafaq Alaih; Shahibul Bukhari no.46 dan Shahih Muslim.

2. Membaca dan Mengamalkan Al-Quran

Amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga berikutnya yaitu membaca dan mengamalkan isi Al-Quran itu sendiri.

Dari Abu Hurairah RA,  ia bertutur; Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 

“Ahli al-Qur’an (orang yang gemar membaca sekaligus mengamalkannya) akan datang pada hari Kiamat, lalu AL-Quran berkata: “Ya Allah, pakaikanlah kepadanya yakni ahli Al-Qur’an) perhiasan.” Lalu, ia pun dipakaikan mahkota kemuliaan.

Kemudian, Al-Quran berkata: “Ya Allah, tambahkanlah untuknya.” Lalu, ia pun dipakaikan dengan perhiasan kemuliaan,.

Kemudian, Al-Qur-an berkata lagi: “Ya Allah, ridhailah dirinya.” Lalu, dikatakan kepada orang tersebut: “Bacalah dan naiklah!” Dan, tambahkanlah satu kebaikan untuknya ada setiap ayat yang dibacanya.”

Sumber: HR. Imam at-Tirmidzi dalam Jami-nya V/163, no. 2915.

3. Sebutkan Amalan yang Dapat Menjadikan Seseorang Ahli Surga: Perbanyak Dzikir

Dzikir adalah salah satu kegiatan yang mampu mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Ada banyak keutamaan dan khasiat bagi seorang muslim yang melakukannya dengan menambahnya.

Dzikir terdiri dari bacaan tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir.

Dari Ibnu Mas’ud RA, ia menuturkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda.

“Aku bertemu dengan Ibrahim pada malam Isra’ Mi’raj- Ia berkata: “Ya Muhammad, sampaikan salamku pada umatmu dan katakan kepada mereka bahwasanya Surga itu mempunyai tanah yang baik serta air yang tawar.

Ia merupakan hamparan tanah yang datar yang tidak ada tanamannya. Dan, (yang akan menjadi*) tanamannya adalah kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan allahu akbar.”

Sumber: HR Imam at-Tirmidzi dalam Jami-nya (V/476, no.3462.

4. Menjadi Ahli Surga agar Mengerjakan Kebaikan 

Beramal shalih tidak hanya berarti berbuat baik kepada Allah SWT saja.

Manusia juga diperintahkan untuk berbuat baik, tolong menolong kepada manusia sesamanya.

Berbuat baik tidak harus selalu ketika orang meminta tolong, tetapi juga dapat memulainya tanpa orang tersebut memintanya.

Ini merupakan pengamalan dari habluminannas yaitu menjaga hubungan dengan sesama manusia baik dengan melakukan silaturahmi, saling menghormati, dan saling menghargai.

5. Mengajak Kepada Kabaikan dan Mencegah Keburukan

Amalan yang dapat menjadikan seseorang ahli surga berikutnya yaitu mengerjakan amar ma’ruf nahi munkar.

Melansir dari NU, inilah penjelasan tentang amar ma’ruf nahi munkar.

Syekh an-Nawawi Banten di dalam kitab beliau, Tafsir Munir berkata, “Amar ma’ruf nahi munkar termasuk fardlu kifayah. Amar ma’ruf nahi munkar tidak boleh dilakukan kecuali oleh orang yang tahu betul keadaan dan siasat bermasyarakat agar ia tidak tambah menjerumuskan orang yang diperintah atau orang yang dilarang dalam perbuatan dosa yang lebih parah.

Karena sesungguhnya orang yang bodoh terkadang malah mengajak kepada perkara yang batil, memerintahkan perkara yang munkar, melarang perkara yang ma’ruf, terkadang bersikap keras di tempat yang seharusnya bersikap halus dan bersikap halus di dalam tempat yang seharusnya bersikap keras.”

Sumber: Syekh an-Nawawi al-Jawi, Tafsir Munir, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005, cetakan ketiga,  jilid II, halaman 59.

Selain itu, masih terdapat banyak amalan-amalan lainnya yang bisa membuat seseorang menjadi ahli surga.

Dalam beramal shalih umat Muslim mendapatkan anjuran agar menjalaninya dengan keikhlasan, ketaatan dan kesabaran. Sehingga Allah SWT dapat menerima amalan kita dan memasukkan kita ke surga-Nya. Aamiin.

6. Memberi Makan Fakir Miskin

Mengutip dari merdeka.com, salah satu perbuatan yang membuat kita masuk syurga adalah berbagi kepada sesama manusia yang membutuhkan.

Perbuatan yang satu ini sangat mudah dilakukan. Memberi makan fakir miskin juga merupakan salah satu cara agar terketuk pintu syurga untuk kita.

Inilah cara agar kita masuk syurga firdaus, simaklah:

Demikian penjelasan sebutkan amalan yang dapat membuat seseorang ahli surga, semoga bisa menjawab pertanyaan.

Baca terus artikel menarik, Islami dan informatif lainnya di Blog Evermos.

Buka Usaha Jadi Reseller (Daftar Gratis)