Kumpulan Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek 

Doa sesudah sholat fardhu yang pendek –  Sholat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan seluruh umat muslim bahkan disebut sebagai tiangnya agama. 

Kenapa demikian? Karena sholat adalah ibadah yang pertama kali ditanya oleh Allah di hari akhir nanti. 

Tapi tahukah anda selepas sholat sebaiknya kita tidak langsung beranjak lebih dulu? Akan lebih baik jika kita panjatkan doa selepas sholat. 

Berdoa selepas sholat menjadi waktu yang pas dimana saat inilah doa kita akan diijabah oleh Allah SWT. 

Tidak sekedar berdoa hal-hal yang kita inginkan, kita juga harus membaca doa yang semata-mata hanya mengharap ridho-Nya. 

Lalu adalah doa doa sesudah sholat fardhu yang pendek? Tentu saja ada. 

Namun sebelum itu yuk simak informasi lainnya disini! 

Kenapa Kita Harus Berdoa Sesudah Sholat Fardhu? 

Kumpulan Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek
Sumber : Pexels.com

1. Mengungkapkan Rasa Syukur 

Kenapa kita berdoa? Tidak semata-mata kita saat sulit saja. Berdoa juga bisa sebagai mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah. 

Sikap ini pastinya akan disenangi Allah dan sudah menjadi kewajiban kita untuk selalu bersyukur dan mengambil hikmah baik dari setiap peristiwa. 2. Menguatkan Hubungan dengan Allah 

Allah akan selalu mendengarkan kita bahkan Allah memang menyukai hamba-hambanya yang berdoa padanya, baik dalam keadaan senang ataupun susah. 

Maka dengan berdoa kita juga bisa menguatkan hubungan kita sebagai hambanya pada Allah SWT. 

Berdialog dengan Allah pun akan membuat hati kita menjadi lebih tenang. 

3. Memohon Petunjuk 

Seperti yang telah dikata sebelumnya, Allah senang dengan hambanya yang memohon dan meminta pada-Nya. 

Allah pun akan senantiasa mendengarkan segala keluh kesah dan akan mengabulkan doa kita di waktu yang tepat. 

Tinggal tetap sabar dan terus berdoa saja. 

Kumpulan Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek 

Kumpulan Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek
Sumber : Pexels.com

1. Surah Al-Ikhlas 

“Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahu kufuwan ahad.”

Artinya: “Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.

2. Surah Al-Falaq 

“Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba. Wamin syarrin naffaatsaati fii al’uqadi. Wamin syarri haasidin idzaa hasada.”

Artinya: “Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki”

3. Surah An-Nass 

“Qul a’uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas.

Artinya: “Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia.”

4. Ayat Kursi 

“Allaahu laa ilaaha illaa huu, al hayyul qoyyum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfa’u ’indahuu illa bi idjnih. Ya’lamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-a. Wasi’a kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwal’aliiyul ’azhiim.”

Artinya: ”Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Al-Baqarah: 255). 

Bacaan Dzikir Apa Saja yang Dibaca Setelah Shalat? 

Kumpulan Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek
Sumber : Pexels.com

1. Membaca Istighfar 3 kali 

“Astaghfirullah hal’adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih”

Artinya : “Saya mohon ampun kepada allahyang maha besar, tidak ada tuhan melainkan dia, yang maha hidup yang terus-menerus mengurus makhluknya, dan saya bertobat kepadanya.”

2. Memohon Ampun dan Pujian pada Allah 

“Laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa ‘alaa kulli syai’innqodiir”

Artinya : “Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (HR. Bukhari, Muslim).”

3. Memohon Perlindungan Siksa Api Neraka Sebanyak 3 Kali dan Membaca Tasbih, Tahmid, Tahlil dan Takbir 

“Allahumma ajirni minan-naar”

“Subhanallah”

“Alhamdulillah”

“Allahuakbar”

“Lailaha illallah”

Doa Sesudah Sholat Fardhu yang Pendek Lainnya

Agar lebih jelas dan mudah dihapal yuk catat dan simak video terkait doa doa pendek setelah sholat Fardhu. 

Demikianlah artikel tentang kumpulan doa sesudah sholat fardhu yang pendek, semoga bermanfaat. 

Nantikan artikel informatif lainnya hanya di Blog Evermos

Ingin mulai usaha tanpa modal? Dari pada hanya berdoa lebih baik ikhtiar dengan gabung langsung jadi Reseller Evermos. 

Langsung klik link dibawah ini untuk tahu lebih lanjut yuk! 

DAFTAR DISINI SEKARANG

Buka Usaha Jadi Reseller (Daftar Gratis)