Ini Cara Shalat Makmum yang Tertinggal Bacaan Al-Fatihah Imam

Hampir sebagian muslim ketika shalat pernah tertinggal atau masbuk saat shalat berjama’ah. Sehingga muncul pertanyaan bagaimana cara salat makmum yang tertinggal bacaan alfatihahnya imam?

Shalat menjadi kewajiban bagi setiap muslim sebagai salah satu bentuk ibadah dan berdoa kepada Allah SWT.

Setiap muslim yang mematuhi perintah Allah SWT akan mengerjakan shalat sebaik mungkin dan tidak meninggalkannya.

Disebutkan juga dalam riwayatkan Imam Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: 

“Sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama (Islam) itu dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama (Islam) itu.”

Dalam tata cara melaksanakan shalat ada yang disebut dengan rukun shalat. Yakni perkataan dan perbuatan yang membentuk hakikat shalat termasuk membaca surat alfatihah.

Pengertian Makmum Masbuk

Sebelum membahas hukum bagaimana cara shalat makum yang tertinggal bacaan alfatihahnya imam, kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan makmum masbuk.

Istilah makmum dalam bahasa Arab ditulis dengan  ﻣأ ﻤﻭﻡ yang artinya orang yang melaksanakan salat secara berjamaah serta sebagai jamaah yang dipimpin.

1. Makmum yang Tidak Tertinggal

Adapun saat melaksanakan shalat ada makmum atau jamaah yang dipimpin oleh imam dan makmum ini tidak tertinggal satupun dalam gerakan salat.

Sehingga makmum ini tidak perlu mengulangi gerakan salat atau rukun yang tertinggal karena sudah mengikuti salat secara tertib.2. Makmum Masbuk

Jenis makmum berikutnya yaitu makmum masbuk yang ikut melaksanakan salat berjamaah tetapi tidak dari awal karena terlambat mengikuti gerakan awal salat dan sejak rakaat pertama.

Makmum masbuq diperbolehkan mengikuti salat dengan mengikuti gerakan yang sedang dilakukan oleh jamaah salat, jika masuk pada rakaat ketiga berarti masuk ke rakaat ketiga.

Ciri Ciri dan Hukum Makmum Masbuk yang Tidak Ikut Awal Shalat

bagaimana cara salat makmum yang tertinggal bacaan alfatihahnya imam
Sumber: pexels.com

Agar muslim dapat membedakan mana makmum yang ikut pada awal shalat dan berjamaah. 

Sebab makmum masbuk berbeda dengan makmum yang mengikuti awal shalat.

Inilah ciri-ciri makmum masbuk yang terdapat dalam shalat.

1. Tertinggal Takbiratul Ihram

Pada rukun shalat gerakan pertama saat shalat setelah niat yaitu membaca takbiratul ihram.

Gerakan takbiratul ihram yaitu mengangkat kedua tangan bersamaan sejajar dada atau sejajar telinga sambil mengucapkan “allahu akbar (Allah Maha Besar)”.

Makmum ini hanya tinggal mengikuti takbiratul ihram saat imam sudah membaca bacaan selanjutnya dan tidak perlu mengulang apapun setelah tasyahud akhir.

2. Tidak Sempat Baca Al Fatihah

Makmum masbuk berikutnya adalah tidak membaca surat Al-Fatihah misalnya ketika imam sudah membaca surat pendek ataupun melakukan gerakan rukuk.

Bisa berarti juga makmum tertinggal bacaan surah Al-Fatihah sebagian,

Sehingga makmum saat salat langsung membaca surah Al-Fatihah dengan bacaan salat yang dilirihkan.

Namun ada pula ulama yang berpendapat bahwa bacaan imam sudah ditanggung oleh imam yang menjadi pemimpin salat.

3. Tertinggal Membaca Surah Pendek

Menurut pendapat ulama, makmum masbuk yang tertinggal surah Al-Fatihah dan membaca surat pendek dari Imam dapat langsung membaca Al-Fatihah saja.

Berkenaan dengan surah pendek, makmum hanya mendengarkan surah pendek yang dibacakan oleh Imam baik keseluruhan ataupun sebagian, ini berlaku jika bacaan shalat sedang dikeraskan.

Namun berbeda jika shalat dengan bacaan yang dilirihkan maka makmum membaca bacaan al fatihah dan surat pendek masing-masing.

4. Imam Sudah Rukuk

Ada pula makmum masbuk yang memasuki shalat berjamaah dengan keadaan imam sudah rukuk.

Apabila imam sudah rukuk maka makmum masbuk cukup langsung mengikuti gerakan dan bacaan rukuk.

Saat rukuk, makmum masbuk sudah terhitung mengerjakan shalat rakaat tersebut.

Sehingga jika pada waktu tersebut sedang shalat di rakaat pertama makmum masbuk tidak perlu menambah rakaat shalat yang tertinggal setelah tasyahud akhir.

5. Sudah Tertinggal Rakaat Lainnya

Kemudian makmum masbuk yang ikut shalat berjamaah pada rakaat bukan yang pertama, diwajibkan untuk mengikuti shalat sesuai gerakan imam yang sedang dikerjakan.

Apabila makmum mengikuti shalat masuk saat rakaat kedua, maka setelah tasyahud akhir perlu menambah rakaat lagi sesuai ketentuan waktu shalat agar menyempurnakan rakaat shalatnya.

Bagaimana Cara Shalat Makmum yang Tertinggal Bacaan Alfatihahnya Imam

Untuk jawaban tata cara shalat makmum yang tertinggal bacaan alfatihahnya imam maka makmum tersebut mendapati dua hukum yang bisa diikuti salah satunya.

Adapun menurut para ulama terdapat dua pendapat berbeda di kalangan ulama tentang hal ini, berikut ulasannya mengutip dari bola.

1. Pendapat Makmum Harus Membaca Surah Al Fatihah

Imam Syafi;i dan Ahmad berpendapat makmum yang tertinggal bacaan Al-Fatihah dari Imam wajib baginya membaca surah Al-Fatihah.

Hal ini berlaku saat shalat sedang dibacakan shalat bacaan yang dilirihkan atau shalat dengan bacaan yang dikeraskan.

Hukum ini berlandaskan pada hadist berikut,

“Tidak sah salat seseorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ubadah bin as-Shamit).

2. Pendapat Makmum Tidak Perlu Mengulang Bacaan Surah Al Fatihah

Imam Malik berpendapat wajib bagi makmum masbuk membaca surah Al-Fatihah untuk membaca surah Al-Fatihah apabila dalam shalat bacaan sirriyah atau dilirihkan.

Sehingga ketika shalat bacaan jahriyyah atau dikeraskan pada shalat shubuh, maghrib dan isya tidak perlu mengulang bacaan dan cukup mendengarkan.

Hukum ini berlandaskan pada dalil Al-Quran,

“Dan apabila dibacakan Al-Qur’an maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat.” (QS. Al-A’raf: 204)

Pendapat ini serupa dengan Abu Hanifah yaitu makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah saat jahriyyah atau sirriyyah.

Demikian penjelasan tentang bagaimana cara salat makmum yang tertinggal bacaan alfatihahnya imam. 

Semoga ulasan ini dapat bermanfaat bagi pembaca yang sedang mencari tahu hukum dari bacaan shalat.

Sebagai amal kebaikan, sebarkan link artikel berikut kepada orang-orang terdekat yang membutuhkannya.

Baca artikel menarik, informatif dan terbaru lainnya di Blog Evermos.

Buka Usaha Jadi Reseller (Daftar Gratis)